Socios de número

Socio promotor

Asociación de Balnearios de Galicia
Ramón Cabanillas, 14 - 1º. Oficina 1. 15701 Santiago de Compostela
Tel: 981 598 221
Fax: 981 598 221
Mail: balneariosdegalicia@mundo-r.com
Web: www.balneariosdegalicia.com
Web reservas: www.balnegal.com
Formulario de contacto